רפת עין חרוד איחוד
עין חרוד, ישראל  / 1982-today

סככה חדשה עם דרך האבסה מרכזית & שטח רביצה מקולטר


תחלית תוכנית האב של הרפת של קיבוץ עין חרוד (איחוד) הוא בשנת 1982 ומאז נעשו שינויים רבים. מבנה שיכון בעלי החיים עבר שינוי מהותי, נבנה מכון חליבה חדש, יושם מערך טיפול בשפכים חקלאיים (זבל) כולל מערך שטיפת מדרכים (flushing). במקום סככות הקורל הישנות ברפת נבנו סככות כוללות שבהן 16-20 מ"ר שטח מחיה לפרה.

 


כיום, שטח הרביצה מקולטר באופן תדיר כך שלפרה יש תמיד שטח רביצה נקי ויבש. מכיוון שיעד התוכנית ל 1000 פרות מתקרב, התוכנית עברה חידוש ועדכון כך שהרפת יכולה לגדול ולקלוט עד 2000 פרות.